Φροντιστήριο Αγγλικών

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

«Fast School of English
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ»

Super Τιμές!!!

Κερκύρας 57, Κορυδαλλός
Πλησίον Πλατείας Κανάρια
Τηλ. 210 5450209, 6979388041

Μεγάλες επιτυχίες!

Διπλάσια ποσοστά επιτυχίας στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LOWER & PROFICIENCY σε σχέση με τον πανελλήνιο δείκτη.

φροντιστήριο Αγγλικών Σταμαδιανος

Φροντιστήριο Αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

«Fast School of English ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ»

Καλώς ήρθατε στο «Fast School of English ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ». Η Σχολή μας ιδρύθηκε το 2010. Προσφέρει άριστη ποιότητα διδασκαλίας σ’ έναν μεγάλο και άνετο χώρο. Έχουμε κατορθώσει μέσω της πρότυπης μεθόδου μας να βοηθήσουμε αρκετούς μαθητές μας να αποκτήσουν Lower ή Proficiency σε πολύ γρήγορο χρόνο, στο μισό από τον καθιερωμένο, χωρίς εντατικά μαθήματα.

Από την Α’ προκαταρκτική εστιάζουμε την προσοχή μας στην πρακτική εκμάθηση της Αγγλικής, όπως ομιλία και έκθεση, πάνω σε λέξεις και έννοιες που τα παιδιά έχουν απορροφήσει πλήρως. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική και στα επίπεδα Lower και Proficiency. Λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις ανάγκες και τις ευαισθησίες του κάθε παιδιού, ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα λύνοντάς τις απορίες τους και κάνοντας συνέχεια επανάληψη, ώσπου να κατανοήσουν όλοι το μάθημα. Τέλος οι τιμές μας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι αρκετά προσιτές!

φροντιστήριο αγγλικών σταμαδιάνος

A + B Junior σε 9 μήνες!!!

Ευχάριστο μάθημα σε A’ Junior (B’ Δημοτικού) σε μικρά Groups με συνεχή ομιλία της γλώσσας, μέσω καθημερινών θεμάτων και λέξεων.
Υπερπροσφορά Α Junior + B Junior.

Εδώ Μαθαίνετε

Αγγλικά!

φροντιστήριο αγγλικών σταμαδιάνος

Lower στα 13!!!

Απόκτηση Lower, ECCE Michigan, ESB μόλις στα 13 χρόνια του παιδιού σας γιατί δεν χρονοτριβούμε. Αυτό επιτυγχάνεται ξεκινώντας Αγγλικά από τη Β’ Δημοτικού χωρίς υπερεντατικά μαθήματα, αλλά με εντατική ομιλία, επανάληψη λέξεων, πολλές καθοδηγούμενες εκθέσεις και παρακολούθηση ντοκιμαντέρ – ταινιών.

9 στους 10

Αποκτούν Lower!

φροντιστήριο αγγλικών σταμαδιάνος

Proficiency σε 9 με 12 μήνες!!!

Απόκτηση Proficiency, ECPE Michigan, ESB σε 9 με 12 μήνες, αντί για τα καθιερωμένα δύο ή τρία έτη, μέσω εντατικής πρακτικής εξάσκησης της γλώσσας.

8 στους 10

Αποκτούν Proficiency!

Φροντιστήριο Αγγλικών

Σταμαδιάνος Βασίλης

Εκπαιδευτική Μέθοδος

FAST SCHOOL OF ENGLISH

info@stamadianos.gr

Προστασία Δεδομένων